Novinky z blogu
Nebankovní hypotéka / Novinky z blogu / Třeba se nad tím zamyslíte

Třeba se nad tím zamyslíte

26. července 2022

Je docela běžné, že si u nás dnes všeobecně stěžujeme na poměry, které panují v naší ekonomice a které se tak vesměs odrážejí i na naší vlastní finanční situaci. A není divu, že když se nám děje nějaké to ‚bezpráví‘, ozýváme se. Ale třeba bychom se zase až tak moc ozývat neměli. Třeba bychom si neměli tolik stěžovat, úpět a proklínat kdekoho, především pak jako tradičně naši vládu, která v našich končinách a v našich hlavách obvykle může za všechno špatné.

Jistě, žije se nám čím dál hůř a stále víc našinců má hluboko do kapsy, ale… Ale dá se na naše potíže nahlížet i z poněkud odlišného úhlu pohledu. Je také možné srovnávat. Protože je s čím.

Růst životních nákladů se totiž dnes nedotýká ani zdaleka jenom nás. Je to celosvětový problém. A zatímco u nás je to poměrně problém, jinde je to problém značný a někde jde i o vyslovenou tragédii. Jak totiž potvrzuje Rozvojový program OSN, končí kvůli globálně se zvyšujícím životním nákladům v extrémní chudobě dalších 71 milionů lidí z nejchudších zemí světa, hlavně těch ze subsaharské Afriky, Balkánu a Asie, ovšem nejen těch. A nejde jenom o chudobu v tom smyslu, jak si ji představujeme u nás, v bohatší části světa, jedná se i o vyslovený hladomor, kterému jsou lidé leckde vystaveni.

Mnohé ze 159 zemí doposud bídně přežívaly jenom díky odkladu splácení jejich státních dluhů po dobu pandemie covidu-19 v rámci iniciativy Debt Service Suspension Initiative, mnohé aspoň skomírají díky zahraniční finanční pomoci. A čím je ve světě dráž, tím hůř na tom lidé z právě takových zbědovaných zemí jsou.

Podle OSN, Mezinárodního měnového fondu a Světové banky je v nejchudších zemích světa hranice chudoby stanovena na maximálně 1,90 amerického dolaru denně, v zemích s nižšími středními příjmy je to 3,20 dolaru a v zemích s vyššími středními příjmy 5,50 dolaru denně. A zejména tam, kde je hranicí chudoby 1,90 nebo 3,20 dolaru, znamená soudobé zdražování uvržení značného počtu dalších lidí do bídy. A těch extrémně chudých by tak mohlo být v letošním roce ve světě víc než 1,7 miliardy.

A uznejte sami, že na tom tedy nejsme u nás vůbec zle. Kolik z nás má přece na měsíc míň než nějakých čtrnáct stovek korun?