Novinky z blogu
Nebankovní hypotéka / Novinky z blogu / Ne vždy se vydělává

Ne vždy se vydělává

26. září 2022

K ukládání svých volných finančních prostředků máme už v současnosti dostatek možností. A tak není vůbec divu, že se mezi námi najdou i lidé, kteří se rozhodli investovat do podílových fondů. Což je pro ty, kdo dosud nemají o této záležitosti patřičné povědomí, nástroj zakládaný a spravovaný investičními společnostmi, nemající právní status, od kterého si jeho jednotliví investoři kupují podílové listy a jejich peníze jsou následně investovány na finančních trzích podle předem dané strategie. Za což náleží investorům rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou podílových listů snížený o poplatky.

Ovšem jde o investování, a jako takové toto samozřejmě nabízí, ale nezaručuje dosažení žádoucích zisků. A ti, kdo jsou v podobných fondech v poslední době, zrovna moc optimismem hýřit nemohou. Jak totiž vypovídají relevantní data, investovali našinci do těchto fondů přes 700 miliard korun a v prvním čtvrtletí letošního roku na tomto svém rozhodnutí v průměru prodělali pět procent.

Podle Asociace pro kapitálový trh pak také v témže čtvrtletí pokleslo množství peněz v těchto fondech o šest a půl miliardy, což se dotklo zejména fondů smíšených, tedy těch tvořených investicemi do termínovaných vkladů, dluhopisů, akcií či otevřených podílových fondů. A polepšily si pro změnu fondy dluhopisové, vklady do nichž vzrostly o šest miliard korun, a také fondy nemovitostní, které získaly navíc dvě miliardy.

Za prodělkem investorů těchto fondů stála především zpřísňující se globální měnová politika a válka na Ukrajině, ale také měnové kurzy.

Ovšem přesto se i zde na něčem vydělat dalo. To ale především na komoditách nebo hodnotových akciích, hlavně na ropě, zemním plynu nebo průmyslových a cenných kovech, případně zdravotnictví.

A co mají dělat ti, kdo tu prodělali? Ti se mohou leda utěšovat tím, že jsou podílové fondy oficiálně určené spíše pro dlouhodobější investice. A ti, kdo jejich podílové listy drží dlouhodobě, by si měli polepšit nejvíce. A tak snad časem…