Novinky z blogu
Nebankovní hypotéka / Novinky z blogu / I koruny kolísají

I koruny kolísají

11. května 2023

Žádný normální stát nemůže ve světě existovat sám o sobě. Každý musí se zbytkem světa nějak spolupracovat, musí být provázán s ostatními zeměmi, přinejmenším některými, a to v mnoha různých oblastech. Mezi něž samozřejmě patří i obchodní vztahy, turistika a další obory, v nichž se to neobejde bez vzájemných plateb.

Pokud se v různých zemích, které spolu vedou nějaké ty obchodní transakce, používá jedna a tatáž měna, je to v jejich vzájemném obchodě docela prosté. Jeden něco dodá za svoji cenu, ten druhý mu zaplatí, a pak se zase někdy role obrátí. Na tom nic není.

Ale pokud spolu mají obchodovat různé země mající rovněž různé měny, je to přece jenom komplikovanější. Tady si dodavatelé a odběratelé obvykle takto různými měnami navzájem neplatí. A aby se pak dalo obchodovat, je potřeba dohodnout si určitý kurs, v jakém se budou ony různé peníze používat. A tento pochopitelně nebývá v naprosté většině případů stabilní. I když existují i měny, jež jsou spolu provázané a drží neměnný vzájemný kurs, většinou to tak není. Většinou se uskutečňuje směna takových různých peněz podle kurzu, který je nastaven tak, aby byl pro obě strany akceptovatelný. Aby se prostě peníze točily, aby nehrozilo, že se bude jedna měna v nějaké zemi hromadit, zatímco se té druhé nedostává.

Směnný kurs měn je tedy viditelnou částí neviditelné ruky trhu. A lidé, kteří díky němu mají takzvaně silnou měnu, za kterou dostanou hodně cizích peněz a mohou tak za ni v cizině více nakoupit, si mohou pochvalovat, na rozdíl od těch, kdo mají měnu slabou.

Což platí i o nás. Možná i vy ještě pamatujete, jací jsme byli na západě chudáci po sametové revoluci, kdy jsme si za naši měnu a naše mzdy v západní cizině zrovna moc nenakoupili. Eufemisticky řečeno.

A jaká je situace dnes?

Momentálně je prý česká koruna vůči eurům nejsilnější za posledních čtrnáct let. Aspoň tedy ve chvíli, kdy vznikají tyto řádky. A tak si můžeme relativně užívat. Do doby, než to neviditelná ruka trhu třeba zase změní. Což ale záleží i na nás, zda a kdy se tak stane. Na tom, jak budeme pracovat a hospodařit.