Nebankovní hypotéka, když vám banka nepomůže.

NEBANKOVNÍ HYPOTÉKA SE ZÁSTAVOU NEMOVITOSTI. PŮJČIT SI MŮŽETE OPRAVDU NA COKOLI.

Zpracování osobních údajů


Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ 702 00, IČ: 26878321 (dále jen „věřitel“), aby shromažďoval, zpracovával a uchovával poskytnuté osobní údaje klienta za účelem kontaktování klienta s nabídkou úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje klient dobrovolně, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient věřiteli na dobu 5 let ode dne jeho udělení v případě, že nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků.

V případě, že mezi klientem a věřitelem dojde k uzavření smlouvy, uděluje klient tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 15 let následujících po konci kalendářního roku, kdy došlo k ukončení posledního smluvního vztahu s věřitelem, případně od data splnění veškerých finančních závazků klienta vůči věřiteli, a je po tuto dobu neodvolatelný, neboť je nezbytný pro naplnění účelu, pro který byl vydán.